Centrale, we hebben
spektakel nodig

Mensen communiceren elke dag talloze nieuwe ideeën – ideeën die fascinerend, briljant en belangrijk zijn. Maar al te vaak, als we erover horen, klinken ze… tantoe saai. Wij veranderen saai in dramatische. Episch. Verrassend.

In onze blended games vertellen we een verhaal. Interactief. Met power. Met spel. We gebruiken acteurs, schrijvers, licht, geluid en grandioos veel creativiteit om jouw boodschap, training, presentatie van beleid of presentatie van een product onvergetelijk te maken.

Ons Werk

Ontdek hoe we de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben geholpen met een serious game over innovatief leiderschap.

Lees hoe we nieuwe leidinggevenden wegwijs hebben gemaakt met een custom onboarding app in het UMC Utrecht.

Aanschouw het bordspel en de app die we hebben gemaakt over omgaan met probleemgedrag in de langdurige zorg, voor het Centrum Consultatie en Expertise.

Zie hoe we de Provincie Noord-Brabant hebben geholpen met het communiceren van hun duurzaamheidsbeleid.

Hoe maken wij verhalen?

conversation-7

Theatraal

We maken gedurfde theatrale verhalen. Verhalen die schuren en waarin we niet bang zijn het beestje bij de naam te noemen. 

 • Met moed
 • Helder
 • Open en eerlijk
conversation-2

Filmisch

We maken filmische verhalen geschikt voor alle denkniveau’s. Een duidelijk plot. Een herkenbaar thema.

 • Echte Nederlandse scenaristen
 • Professionele acteurs
 • Interactief
conversation-9

Journalistiek

We schrijven een journalistiek stuk. Gebaseerd op een journalistiek onderzoek.

 • Het herbeleven van een belangrijke gebeurtenis
 • Het ontdekken van een ander perspectief 
 • Het recenseren van een situatie
conversation-8

Wetenschappelijk

We snappen wat onbegrijpbaar is opgeschreven en kunnen dat vertalen naar iets begrijpelijks. 

 • Een paper
 • Een wetenschappelijk boek
 • Een methode

De toegevoegde waarde van verhalen

Wat is jouw leven? In jouw hoofd?

Een verhaal.

Je leven is een opeenvolging van gebeurtenissen. Soms fijn. Soms minder fijn. Maar altijd gestructureerd. In een bepaalde volgorde. Vanuit een context.

Die context is de kracht van een verhaal. Van jouw verhaal! Want jij bent de held? Jij doet het werk? Jij wordt gemotiveerd? Het is jouw narratief.

Wij zien verhalen als richtinggevend. Door jezelf in het juiste narratief te plaatsen krijg je kracht. Je leert de manier waarop je reageert op een gebeurtenis in je leven te veranderen. Die kracht heeft een gefundeerd verhaal. Die verhalen maken wij. Voor jou.

Genoeg gelezen? Ga met ons in gesprek.

Voorbeeldtekst voor een game voor ondernemingsraden

Koolmees toont zich om te beginnen uiterst verheugd over het onverwacht vlotte herstel van onze economie na de coronacrisis. Sneller dan verwacht wordt de ongekende economische krimp van de afgelopen kwartalen gecompenseerd: planbureau, CBS en ook DNB spreken eensgezind van groeipercentages van bijna 4 procent. Daardoor zit het bruto binnenlands product tegen het eind van 2021 vermoedelijk alweer op het niveau van vóór de pandemie. De voortekenen lijken te wijzen op aanhoudende groei tot zeker medio 2023, maar – en dat hoeft de minister de goed ingevoerde aanwezigen niet uit te leggen – zulke prognoses zijn altijd ongewis. Als de achter ons liggende periode ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat economische ontwikkelingen zich niet tot nauwelijks laten voorspellen.Welnu, om zo goed mogelijk te anticiperen op een nieuwe periode van economische malaise of ernstige schommelingen van de economie, heeft de overheid het beleid van tientallen grote en middelgrote bedrijven gedurende de pandemie laten analyseren. Hoe hebben organisaties zich opgesteld tijdens de crisis? Hebben ze hun koers gewijzigd? En zo ja, op welke manier?Uit dit onderzoek komt naar voren dat veel ceo’s en raden van bestuur een grote slagvaardigheid aan de dag hebben gelegd. In veel gevallen bleek het mogelijk in korte tijd het beleid om te buigen, van de nood een deugd te maken en efficiënter te kunnen opereren. Tijdrovend overleg met verschillende bestuurslagen maakte plaats voor snelle besluitvorming. Het management hield zich vaak prima staande zonder diepgaande discussies, ampel beraad en inbedding in de organisatie. Geen gedraal via talloze schijven maar langs korte lijnen knopen doorhakken.Zeker, thuiswerken en online vergaderen gingen ten koste van het sociale verkeer op de werkvloer en in de wandelgangen. Maar daar staat tegenover dat sneller targets werden gehaald, de productiviteit omhoog ging en de bedrijfskosten teruggebracht werden.Het kabinet is er volgens Koolmees veel aan gelegen deze gedreven en efficiënte bedrijfsvoering te waarborgen. Vanuit dat perspectief heeft een denktank van onafhankelijke arbeids- en organisatiedeskundigen zich gebogen over de status van de WOR onder de actuele omstandigheden. Hoe functioneert de OR en in hoeverre gaat medezeggenschap ten koste van doelmatigheid en productiviteit?De conclusie van de denktank is dat de OR in de huidige vorm zijn langste tijd heeft gehad. Medezeggenschap en inspraak blijven uiteraard van eminent belang voor de interne bedrijfsvoering maar niet tot elke prijs. Allerwege wordt begrip gevraagd van de sociale partners. De specialisten stellen zich op het standpunt dat personeelsraden en vakbonden zich hierin moeten kunnen vinden, zeker gezien de grote gemeenschappelijke belangen. Het gaat om een soort noodvoorziening die maximaal twee jaar van kracht zal zijn.Concreet betekent dit dat:
 • OR-leden niet langer inzage hebben in alle bedrijfsinformatie
 • In voorkomende gevallen het instemmingsrecht vervalt
 • Het directies en bestuurder(s) vrij staat initiatieven vanuit de organisatie naast zich neer te liggen
komt Koolmees met de mededeling dat het kabinet overweegt, onder verwijzing naar de uitzonderlijke omstandigheden in het post-corona-tijdperk en ondanks de demissionaire status van de regering, het wetsvoorstel toch in stemming te brengen in het parlement.Een van de medewerkers van Exp Inc. doet zich voor als journalist en stelt kritische vragen. Daar slaat de minister zich geroutineerd doorheen. Daarbij bedient Koolmees zich van volzinnen waarin hij in feite nauwelijks mededelingen doet.Onze acteur moet erop bedacht zijn dat ook deelnemers vragen kunnen stellen. Door zich goed in te leven in zijn rol en naar goed politiek gebruik de vraag te omzeilen en zijn hoofdpunten nog eens te benadrukken, levert dat geen probleem op.Dan bedankt de bewindsman iedereen voor de aandacht en vertrekt spoorslags naar Den Haag.Consternatie alom: een medewerker van SBI Formaat (die in het complot zit) spreekt hardop zijn verbazing – om niet te zeggen teleurstelling en frustratie – uit over de voornemens van de overheid.Daarop wordt de bijeenkomst voor korte tijd stilgelegd. Het is immers de vraag of het dagprogramma nog wel zinvol is nu de bevoegdheden of zelfs het bestaansrecht van OR en medezeggenschapsraad ter discussie staan.