Corona, teambuilding en gamification

Het afgelopen anderhalf jaar heeft grote uitdagingen teweeggebracht op onze werkplek. Er kwamen plotseling vragen waar we eigenlijk nog nooit eerder mee bezig waren geweest. Hoe zorg je ervoor dat mensen even goed vanuit thuis kunnen werken? Hoe blijven we onze werknemers motiveren? En ook; wat voor effect heeft dit nou gehad op de teams binnen onze organisatie?

Plotselinge veranderingen zijn altijd zwaar. Op individueel niveau heeft het vooral een invloed op ons algemeen welzijn. We worden de hele dag door blootgesteld aan stressoren en, wanneer we tegen een probleem aanlopen binnen ons werk, kunnen we niet zomaar even naar één van onze collega’s stappen om het samen op te lossen. Als we een beetje uitzoomen, kunnen we proberen te onderzoeken wat voor effect het nou precies heeft op teams binnen organisaties.

Sociaal kapitaal

Sociale netwerken binnen organisaties zijn van essentieel belang voor het geluk van de werknemer. Onderzoek laat ons zien dat wanneer werknemers vaker blootgesteld worden aan fysiek contact met hun medewerkers ze productiever, gelukkiger en tevredener zijn met het werk, de werkplek en de cultuur binnen de organisatie. Binnen teams speelt dit een nog belangrijkere rol. Het hebben van sociaal contact met je teamgenoten zorgt ervoor dat je sociaal kapitaal creëert en zo weet elkaar te vertrouwen, de rollen van ieder individu binnen het team duidelijk worden en er meer informatie wordt gedeeld én gecreëerd.

Bestaat een online teamgevoel?

De precieze effecten die het COVID-19 virus en de bijbehorende lockdown hebben op de effectiviteit van teams is niet precies te meten omdat het een relatief nieuw fenomeen is. Wat wel duidelijk is, is dat wanneer teams online werken dit een negatieve invloed kan hebben op de relaties tussen teamleden, de creatie van nieuwe ideeën en het inzien van het nut en voordeel van het zitten in een team. Wanneer men elkaar minder vaak ziet, vermindert het gevoel van veiligheid. Dit benadeelt de gemoedstoestand van teamleden, het inwerken van nieuwe medewerkers binnen het team en de effectiviteit van het team zelf.

Wanneer men elkaar minder vaak ziet, vermindert het gevoel van veiligheid.

Al met al zien we dus dat dit veel uitdagingen met zich meebrengt en dat de effecten van de pandemie ook een invloed lijken te gaan hebben wanneer we teruggaan naar “normaal”. Organisaties worden ook na de corona crisis met grote uitdagingen voorgeschoteld en zullen oplossingen moeten vinden om het sociaal kapitaal en de onderlinge relaties te herstellen. Teambuilding zal het codewoord zijn, de cruciale capaciteit die van een huidig nadeel een competitief voordeel kan maken zodra we weer uit de crisis zijn. De vraag is nu alleen: hoe kunnen we dat waarmaken?

Gamification & verbinding

Gamification heeft de afgelopen jaren een ware boom doorgemaakt nadat aangetoond werd dat het toepassen van game-design elementen in en non-game situatie een effectieve manier is om je menselijke kapitaal te laten groeien. De academische literatuur laat ons zien dat gamification, wanneer goed uitgevoerd, een positieve invloed kan hebben op het welzijn, motivatie en de verbintenis die een werknemer voelt met de organisatie, haar team en haar collega’s. Het behalen van ‘milestones’, het vervullen van taken en het overwinnen van uitdagingen met je team bouwt een gevoel van vertrouwen, plezier en eigenaarschap binnen het individu en haar team. Het gebruiken van gamification zorgt er zo voor dat een werknemer zich niet alleen positief verbindt tot haar team, maar ook tot haar organisatie, en dat zo de productiviteit, de creatie van nieuwe informatie en de onderlinge verbintenis sterk verbeterd kan worden.

Blik op de toekomst

De negatieve effecten van de pandemie zijn ons nu duidelijk geworden en het is tijd om te kijken naar hoe we verder kunnen gaan en sterker uit deze crisis kunnen komen. De oplossing ligt binnen teambuilding, en een effectieve manier om dat te behartigen en de negatieve effecten van de pandemie te overwinnen is het effectief toepassen van gamification binnen jouw organisatie. Een gelukkigere werknemerspoule, effectievere teams en een hogere motivatie helpt je organisatie om de capaciteiten te bouwen om het werk nóg beter te kunnen vervullen. Dit alles kan op een speelse, plezierige en leuke manier gedaan worden, met onze hulp, door middel van onze expertise op het gebied van gamification en teambuilding.

Wil je ook weten hoe de teams in jouw organisatie vliegend van start kunnen gaan wanneer ze weer voor het eerst samen mogen komen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via 023-20 780 19 of stuur een mail naar info@expinc.io.

Bijbehorend dagboek

No posts found