Games in het onderwijs

Werk je in het onderwijs? Dan weet je dat het een branche is die constant in beweging is. Onder meer door technologische ontwikkelingen die elkaar de afgelopen jaren in rap tempo opvolgden. De intrede van computerlokalen en later de laptop in de klas zorgden voor verandering in de manier van lesgeven.

Maar dat was niet het enige dat er veranderde. De afgelopen jaren groeide ook de populariteit van gamification en serious games in het onderwijs. Deze manier van spelenderwijs leren kreeg veel erkenning en is daardoor aan een flinke opmars bezig.

Wat is de essentie van onderwijs?

Binnen het onderwijs staan de leraren en leerlingen centraal. In essentie draait het onderwijs om de verbinding tussen die twee. Een leraar wil niets anders dan leerlingen maximaal uitdagen. En elke leerling moet de kansen krijgen om zich op school optimaal te ontwikkelen. Onderwijsprogramma’s bieden daarbij houvast en geven inzicht in wat leerlingen moeten leren. Maar ook hoe ze dat moeten doen. Gamification en serious games worden in dat hoe tegenwoordig als heel waardevol gezien. Dan zien we terug als we kijken naar de onderwijsprogramma’s van scholen, waar spelenderwijs leren (oftewel gamification) steeds vaker deel van uitmaakt.

 

Durf jij iets vernieuwends als gamification en serious games al in je lessen toe te passen? Of houd je het liever bij de vertrouwende onderwijsmethodes? Kortom: ben jij innovatief of meer terughoudend? Doe de zelftest en krijg daar meer inzicht in! 

Welke vernieuwingen zien we in het onderwijs?

De afgelopen jaren zagen we verschillende vernieuwingen binnen het onderwijs. Zoals:

Hoe spelen we met Exp Inc. op deze ontwikkelingen in?

Bij Exp Inc. houden we ons al sinds 2016 met gamification bezig, onder meer met de mogelijkheden daarvan binnen het onderwijs. Zo ontwikkelen we onder meer spelletjes die scholen voor spelenderwijs leren kunnen inzetten. Daarmee spelen we in op de interesses van kinderen.

De meeste kinderen spelen ook in hun vrije tijd graag games en daarom sluit het goed aan bij hun belevingswereld. Dat is waarschijnlijk ook waarom spelelementen in het onderwijs in het algemeen zorgen voor meer betrokkenheid en motivatie, met betere leerprestaties als gevolg. Door spelelementen toe te voegen, kunnen leerlingen zich beter focussen en concentreren op waar ze mee bezig zijn. 

Voor het ontwikkelen van games voor binnen het onderwijs werken we onder meer samen met Mads Lunau, de oprichter van de Osterkov Efterskole. Een school in Denemarken met 40% probleemleerlingen waar ze LARP’en (rollenspellen) als lesmethode gebruiken, en waar dat flink zijn vruchten afwerpt.

De toegevoegde waarde van gamification en serious gaming in het onderwijs

De overgang naar spelenderwijs leren kan wat ons betreft niet snel genoeg! Als geen ander weten we hoeveel toegevoegde waarde gamification en serious gaming binnen het onderwijs kan bieden. Leerlingen zijn meer betrokken bij de lesstof, productiever én steken meer van de lesstof op. Daarnaast ontwikkelen ze belangrijke vaardigheden als problemen oplossen en samenwerken met anderen.

We ondersteunen onderwijsinstellingen daarom graag bij het inpassen van spelenderwijs leren in hun onderwijsprogramma. Zodat de verandering er – ondanks een krapte aan onderwijspersoneel – kan komen. Spellen die wij aanbieden voor spelenderwijs leren in de klas zijn onder meer:

Wat heeft Exp Inc. al in het onderwijs gedaan?

De afgelopen jaren werkten we bij Exp. Inc met gamification al aan verschillende projecten binnen het onderwijs mee. Het gaat onder meer om:

Tuin van de Toekomst

De Tuin van de toekomst bij kinderdagopvang Forte. Een driedaagse Real Life Game over duurzaamheid, waarin kinderen nadenken over een duurzame toekomst.

MBO Raad

Een learning Escape Room waarin 3 teams strijden voor de titel: Beste MBO’er van Nederland. 

Gemeente Hilversum

Een online game voor jongeren uit Hilversum waarin ze meer leren over de geschiedenis van hun stad. 

Hoe kom je in contact met Exp Inc.?

Wil je samen met Exp Inc. met gamification in het onderwijs aan de slag? Neem dan gerust contact met ons op. Ons team staat altijd klaar voor een gesprek. Bel naar 023-2078019 of mail naar info@expinc.io.