Leren

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

De Uitdaging

Een leerzaam spel over omgaan met vastgelopen situaties in de langdurige zorg.


Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) biedt advies aan zorgorganisaties in de langdurige zorg. In situaties waar professionals dreigen vast te lopen en de levenskwaliteit van cliënten onder druk staat, biedt CCE nieuwe inzichten. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft het CCE een boek gepubliceerd, geschreven door Drs. Vanessa Olivier-Pijpers en Dr. Wouter Landman. Dit boek helpt organisaties om kansen en bedreigingen te identificeren aan de hand van zich herhalende patronen (‘dynamieken’) die optreden in de samenwerking rondom de cliënt.

CCE wilde deze theorie rondom de zeven dynamieken toegankelijker maken voor zorgprofessionals en vroeg ons daarom een game te ontwikkelen.

De Game

Een leergame in de vorm van een bordspel

In de game zoomen we in op het werk van zorgprofessionals in de langdurige gehandicaptenzorg. Het spel is ontworpen voor verschillende denkniveaus en moedigt zorgmedewerkers aan om niet alleen vanuit hun specifieke taak, maar vanuit een organisatiebreed perspectief naar zorg te kijken en naar mogelijkheden om deze te verbeteren in uitdagende situaties.

Het navigeren in de langdurige zorg kan complex zijn, met verschillende belangengroepen zoals ouders, bestuurders en medewerkers, die allemaal hun eigen visie op zorg hebben. Hoe ga je daarmee om? Het spel biedt hierop een antwoord, gebaseerd op het boek van het CCE. Spelers werken met fictieve scenario’s die lijken op de werkelijke situaties in de zorg en ontdekken welke dynamieken een rol spelen binnen deze scenario’s en hoe ze daarmee kunnen omgaan.

De WOW’s en de WAUW’s

Leuk en Leerzaam Tegelijkertijd
We streven er altijd naar om een game te maken die niet alleen leuk en mooi is, maar ook uitdagend. Daarnaast zorgen we ervoor dat de begeleider van de game optimaal wordt ondersteund. Voor het CCE hebben we een aantal innovatieve functies toegevoegd.

Geen uitleg nodig 
De game is zo ontworpen dat er geen uitleg nodig is. Je zet de game op tafel en spelers kunnen met een tablet direct aan de slag. Door het spel te spelen, ontdekken spelers geleidelijk meer theorie, die in hapklare brokken wordt aangeboden. Geen zware theoretische kost, maar echt spelenderwijs leren.

Directe feedback voor de begeleider 
Tijdens het spel hebben de spelers fictief e-mailcontact met verschillende belanghebbenden uit het spel, zoals ouders, de zorginstelling of collega’s. Deze berichten komen via een app direct bij de begeleider van het spel, die vervolgens tijdens of na het spel kan reflecteren op de keuzes van de groep.

Bouw je eigen zorgboerderij 
Tijdens het spel bouwen spelers een eigen zorgboerderij. We hebben een prachtig speelbord ontwikkeld waar op ze met diverse speelstukken een boerderij kunnen creëren. Dit vormt een leuke extra dimensie in dit educatieve spel.

We kregen hart voor de zorg Ons onderzoek begon met het lezen van het boek "Bewegen bij probleemgedrag" van het CCE, wat ons hielp om ons te verbinden met het onderwerp. Samen met het CCE zijn we vervolgens in gesprek gegaan over hoe we het onderwerp konden vertalen naar de spelers van het spel. Tijdens dit onderzoek konden we, samen met het projectteam bestaande uit medewerkers van Exp Inc en CCE, de onderwerpen verder aanscherpen. We hebben verschillende spelconcepten naast elkaar gelegd, met als doel het concept te vinden waarin spelers het meest leren zonder het gevoel te hebben dat ze met theorie bezig zijn. Hiervoor hebben we gebrainstormd met verschillende spelontwikkelaars. Uiteindelijk hebben we drie verschillende spelvormen ontwikkeld en kort getest, waarbij er een winnend concept naar voren kwam.

Concept

Van simpel naar ingewikkeld
Ons eerste concept was een spel waarin spelers geleidelijk ontdekken welke dynamieken er spelen binnen een zorginstelling. Het spel begint eenvoudig, waardoor spelers de dynamieken leren herkennen en situaties in context leren plaatsen. Naarmate het spel vordert, komen er meer dynamieken aan bod en leren de spelers deze nog beter te begrijpen. In het spel is er geen harde goed-of-fout situatie; elke situatie wordt gekenmerkt door verschillende dynamieken en het is belangrijk om breed te blijven kijken.

Testen

De game in context plaatsen
We hebben het spel bij verschillende zorgorganisaties getest, waarbij elke keer nieuwe inzichten naar voren kwamen. We ontdekten onder andere dat spelers vaak vanuit hun eigen rol naar de organisatie kijken en niet naar de organisatie als geheel. Dit inzicht leidde tot de ontwikkeling van een speelbord dat duidelijk maakt dat we naar de gehele organisatie kijken. Verder ontdekten we dat bepaalde dynamieken gerelateerd zijn aan bepaalde personen binnen de organisatie en dat dit kan variëren. Dit was een belangrijk punt dat we moesten meenemen in de game.

Presentatie Game

Een Geslaagd bordspel
Uiteindelijk hebben we de game gepresenteerd en geleverd. Zowel wij als het CCE zijn erg tevreden met de game en deze wordt met veel plezier gespeeld door hun klanten.

Vervolg

Een partner waar we trots op zijn
Na de game hebben we samen met CCE direct doorgepakt. Enerzijds ontwikkelen we dezelfde game voor andere doeleinden zoals de ouderenzorg. Daarnaast zoeken we naar andere manieren waarop klanten met de theorie van het boek aan de slag kunnen gaan. We hebben in CCE een geweldige partner gevonden voor het ontwikkelen van prachtige games voor de ouderenzorg, en we kijken uit naar de mooie projecten die we in de toekomst nog zullen realiseren.

Your Technology, Your Direction

Een groot probleem met technologie in de zorg is de hoge kosten van software, die vaak niet precies doet wat nodig is. Daarnaast is de veiligheid van data een belangrijke overweging. Onze oplossing? Maak de software samen met ons. Je eigen software, database en AI-modellen, op abonnementsbasis.