Leren

2000 mensen aan de slag met beleid

De Uitdaging

De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs. Elke vier jaar schrijft de RVKO nieuwe beleidsplannen om de koers voor de komende vier jaar te bepalen. Het implementeren van een nieuwe koers is voor de RVKO een tweerichtingsproces. Enerzijds bepaalt de directie de richting, anderzijds geven medewerkers input over de realisatie en hun voorkeuren voor werkzaamheden.

De Game

De RVKO vroeg ons een game te ontwikkelen die het beleidsplan op een ludieke en vermakelijke manier introduceert bij de medewerkers. Daarnaast wil de RVKO input van de medewerkers over de beleidsplannen en concrete actiepunten waarmee zij aan de slag kunnen.

Concept

We stelden een game voor die door 2000 mensen tegelijkertijd in groepen van 12 gespeeld kan worden. De game, die zich afspeelt op het digiboard, omvat een toekomstdilemma, verschillende spelonderdelen en een levensgrote augmented reality vloerkleed. Hiermee navigeren de medewerkers door de toekomst van het onderwijs.

Tijdens het spel verzamelen medewerkers informatie over kansen en mogelijkheden om de beleidsdoelen te realiseren. Er zijn korte ‘design thinking’ brainstorms geïntegreerd, waarin ze ideeën genereren en de uitvoerbaarheid daarvan in de praktijk bespreken.

Presentatie Game

De game is gelijktijdig gespeeld in 200 lokalen op 10 verschillende scholen. Er was een competitie-element; teams daagden elkaar uit om innovatieve ideeën voor het beleid te bedenken. De winnende teams kregen de kans op een studiereis.

Vervolg

Na de game ontwikkelden we een implementatieplan. Door korte interventies in de dagelijkse praktijk stimuleren we medewerkers om met hun bedachte doelen aan de slag te gaan. Daarnaast bouwen we een dashboard waarmee de directie kan monitoren hoe het vierjarenbeleid binnen de organisatie wordt uitgevoerd.

Your Technology, Your Direction

Een groot probleem met technologie in de zorg is de hoge kosten van software, die vaak niet precies doet wat nodig is. Daarnaast is de veiligheid van data een belangrijke overweging. Onze oplossing? Maak de software samen met ons. Je eigen software, database en AI-modellen, op abonnementsbasis.