[gtranslate]

Campagne | Provincie Noord-Brabant

KateRaworth_2018-embed

Campagne | Provincie Noord-Brabant

De uitdaging

De Provincie Noord-Brabant werkt samen met overheden, bedrijven en organisaties aan de maatschappelijke uitdagingen van Brabant. Een van de belangrijkste opgaven voor Brabant in de 21e eeuw is de transitie naar een duurzame samenleving, wat blijkt uit het beleid rondom de aanpak van stikstof, circulaire economie, energieagenda, milieu klachten centrale en de relatief nieuwe afdeling die zich volledig richt op duurzaamheid.

De Provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat een groot deel van haar medewerkers zich bewust is van initiatieven in de provincie op het gebied van duurzaamheid en ook op de hoogte is van gevaren als greenwashing, rendementsdenken en de soms misleidende CO2-voetafdruk. Daarom heeft de provincie ons gevraagd een game te ontwikkelen die de medewerkers bewust maakt van de transitie naar een duurzame samenleving.
[media_werk name="de_uitdaging_media"]

De Game

We hebben een digitale game ontwikkeld genaamd “Spaceship Earth”, waarin de medewerkers van de Provincie Noord-Brabant de taak krijgen om Spaceship Earth te repareren. In dit voertuig is alles met elkaar verbonden en werkt elk onderdeel in harmonie om ons vooruit te laten komen, maar het Spaceship begint mankementen te vertonen. Door het spelen van drie verschillende levels leren medewerkers over een duurzame samenleving, waarbij ze eerst kijken naar de problemen, vervolgens naar mooie initiatieven en uiteindelijk naar zichzelf.
[media_werk name="de_game_media"]

De WOW’s en de WAUW’s

Wanneer we een game maken zijn we op zoek naar de Wow’s en de Wauw’s. Maar niet zonder meer. De ultieme combinatie is het creëren van magische momenten met informatieoverdracht. Daarvoor hebben we zeven verschillende interventies gemaakt in en rondom de game. Een aantal interventies die voorbijkwamen hebben we voor je omschreven:

Epic Wins/Epic failures

Medewerkers kregen een muur waarop ze epic duurzaamheids wins konden delen, maar ook epic fails. Het idee achter de digitale muur was dat medewerkers leerden van zowel positieve als minder geslaagde initiatieven.

Column mystery guest

In aanloop naar de game hebben we een column geschreven vanuit een mystery guest. De column werd cryptisch geïntroduceerd bij de medewerkers. We ontwikkelden een mythische persoonlijkheid die uiteindelijk terug zou komen in het spel. Medewerkers hadden nog geen idee wie het was en waarom deze columns schreef op hun intranet.

Noord-Brabant Klimaat Cribs

Medewerkers kregen de mogelijkheid om te pronken met hun eigen duurzame initiatieven. We ontwikkelden een afgeschermd YouTube-kanaal waarop medewerkers hun duurzame initiatieven mochten laten zien. Het concept was gebaseerd op MTV Cribs en mensen konden zich er vrijwillig voor opgeven.

Klimaat chat

In een klimaat chat simuleerden we een gesprek waarin je er, door te spreken met een bots, achter kwam wat voor duurzaamheidsprofiel je had.

Onderzoek

Voordat we de game ontwierpen, hebben we onderzoek gedaan naar het onderwerp. We hebben gekeken naar welke duurzaamheidsgerelateerde onderwerpen belangrijk waren voor de Provincie Noord-Brabant en welke interessante nieuwe ontwikkelingen en theorieën er waren op dit gebied.

Als klap op de vuurpijl hebben we verschillende concepten getest op een kleine testgroep om te zien welke het meest aansloeg. De provincie koos voor een futuristisch verhaal met een hedendaagse knipoog. Hiermee maakten we de urgentie van de problemen duidelijk, maar hielden we het tegelijkertijd entertaining en luchtig. Dit creëerde een goede voedingsbodem voor serieuzere gesprekken.

[media_werk name="de_wow’s_en_de_wauw’s_media"]

Provincie Noord-Brabant

Concept

Toen we de juiste richting hadden gevonden, hebben we het eerste concept ontwikkeld voor de game. Dit concept bestond uit drie levels, waarin we de medewerkers van de Provincie Noord-Brabant door de game leidden. In het eerste level kregen de medewerkers te horen welke duurzaamheidsproblemen er speelden binnen de provincie. Ze reflecteerden op deze problemen en waar ze vandaan kwamen. Ze onderzochten hoe de bevolking van de provincie tegen de problemen aankeek.

Vervolgens kwamen de spelers in een level waarin ze op zoek gingen naar oplossingen voor deze problemen. In dit level kregen de spelers meer informatie over mogelijke oplossingen voor duurzaamheidsproblematiek. Als basis voor dit hoofdstuk gebruikten we het economische model “the doughnut economy”. Dit is een economisch model dat economische welvaart meet door te kijken naar de realisatie van een sociaal fundament zonder het overschrijden van ecologische plafonds.

Uiteindelijk gingen de spelers aan de slag met hun eigen werk binnen de Provincie Noord-Brabant. Hierbij werden eerst initiatieven getoond vanuit de provincie die mensen zelfstandig hadden opgestart, en initiatieven waarbij de provincie de bevolking een handje had geholpen. In dit level werd duidelijk dat er al veel gebeurde, maar dat het nog steeds een grote opgave was. Medewerkers werden uitgedaagd om zelf oplossingen te bedenken en er na de game mee aan de slag te gaan.
[media_werk name="concept_media"]

Testen

Voordat we de game hebben uitgerold, was het belangrijk dat we een aantal tests uitvoerden. Een game kan namelijk een geweldig kunstwerk zijn, maar als niemand begrijpt wat het precies is, sla je de plank mis. Daarom hebben we een testgroep samengesteld van medewerkers van de provincie uit verschillende leeftijdsgroepen en met verschillende niveaus van digitale vaardigheid.

Na vier tests hadden we het niveau en de juiste gameplay te pakken en was het tijd om de game uit te rollen. Ook voor het uitrollen zijn we intensief in gesprek gegaan met de provincie om het juiste moment te vinden.
[media_werk name="testen_media"]

Presentatie Game

Tijdens de Duurzaamheidsdag van de Provincie Noord-Brabant hebben we de game binnen het bedrijf gelanceerd. Deze bestond eigenlijk uit twee weken en we vonden dit het perfecte moment voor een vliegende start. Om ervoor te zorgen dat medewerkers elkaar zouden motiveren om mee te doen, hebben we een wedstrijdelement toegevoegd. Op deze manier zorgden we ervoor dat het spel zich als een lopend vuurtje verspreidde.
[media_werk name="presentatie_game_media"]

Vervolg

Na het eerste jaar van de game heeft de Provincie Noord-Brabant het jaar erop opnieuw de game in gebruik genomen om de medewerkers bewust te maken van de klimaatdoelen van de provincie. We hebben dus doorlopend samengewerkt aan bewustwording rondom de staat van de provincie en werken graag verder aan mooie informatieve games voor een duurzaam Nederland.
[media_werk name="vervolg_media"]